Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής των αρωμάτων της E²Aroma, πληρούν τα σχετικά διεθνή πρότυπα, είναι σύμφωνες προς όλες τις απαιτήσεις & είναι πιστοποιημένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).


Όλα τα παραγόμενα αρώματα, συνοδεύονται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS), με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τις φυσικές και χημικές ιδιότητές τους, την υγεία, την ασφάλεια, τη φωτιά, και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Η επιλογή προμηθευτών, πραγματοποιείται με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια και με αναφορά στα ακόλουθα πρότυπα και πιστοποιήσεις.

 

TUV Cert en ISO 9001 Franchise Association Member
ISSA member International Fragrance Association Certificated