Συσκευές

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για τον αρωματισμό, την αντιμετώπιση οσμών και την δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, δεν είναι πλέον απαραίτητος ο κορεσμός του χώρου με συγκεντρώσεις βαρέων αρωμάτων και εχθρικών προς το περιβάλλον πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs).

Η E²Tech Adjustment, είναι μια πραγματικά επαναστατική τεχνολογία χρήσης υγρών για διάχυση στον αέρα, για απόσμηση, φρεσκάρισμα & αρωματισμό έως υγιεινή και αρωματοθεραπεία. 

Η πρωτοπορία της E²Tech Adjustment, είναι η διάχυση μικροσταγονιδίων, με δυνατότητα συνεχούς ή προγραμματισμένης παραγωγής, σε σταθερά ομοειδή μεγέθη και ελέγξιμες ποσότητες, από αμφότερα υδατικά και μη υδατικά διαλύματα.