Το Scent Marketing είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, για να συνδεθεί το “κοινό στόχος” με προϊόντα, περιβάλλον & μάρκα (brand), σε συναισθηματικό επίπεδο και σύμφωνα με πανεπιστημιακές μελέτες, προκαλεί δυναμικά:
Αύξηση
Πωλήσεων
Εμπιστοσύνη
στην Μάρκα
Aύξηση της Αντίληψης για
την Ποιότητα
Αίσθημα
Ευχάριστης Παραμονής
Αύξηση Χρόνου Παραμονής
Σύνδεση προϊόντος με Συνειρμικές Αναμνήσεις
Διαφοροποίηση από τον Ανταγωνισμό
Αύξηση Παραγωγικότητας προσωπικού
 
Το Scent Marketing απογειώνει εμπορικά αποτελέσματα, διαμορφώνει προσλαμβάνουσες ευχάριστης παραμονής σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, ενισχύει τα καταναλωτικά αντανακλαστικά, την πιστότητα και την εμπιστοσύνη στη μάρκα.

Όλα αυτά τα πετυχαίνει, γιατί δραστηριοποιεί την ισχυρότερη από τις 5 αισθήσεις μας, την όσφρηση!

H E²Aroma, σε συνεργασία με τους κορυφαίους ανά τον κόσμο οίκους αρωματοποιίας, αναπτύσσει εφαρμογές Scent Marketing, σχεδιάζει tailor made & exclusive Scent Logos & Scent Identities, παράγει εξαιρετικών προδιαγραφών σύγχρονα προϊόντα, δημιουργεί αποτελεσματικές λύσεις και προσφέρει καινοτόμες προτάσεις, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες και εξαιρετικής ποιότητος προϊόντα.

Ο σημαντικότερος παράγων πιστοποίησης της ποιότητας τωνπαραγομένων προϊόντων και προσφερομένων υπηρεσιών, είναι οι εταιρείες, οργανισμοί και φορείς ανά τον κόσμο, που εμπιστεύονται την E²Aroma.